Souhlas se zpracováním osobních údajů
Udělujete tímto souhlas společnosti Region-tour.cz, s.r.o., se sídlem Mrštíkova 1122, 500 09 Hradec Králové, IČ: 28779274, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26882 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 
jméno a příjmení
název společnosti
e-mail 
telefonní číslo
ip adresa
 
Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a ip adresa je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem přímého marketingu služeb Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené v odstavci 1
 
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
Poskytovatel softwaru: cloudový mailingový software
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
na přenositelnost údajů, 
v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 
 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Region-tour.cz, s.r.o., Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, IČ: 28779274, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26882 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail 
 • telefonní číslo
 • ip adresa
 
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a ip adresa je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem přímého marketingu služeb Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené v odstavci 1
 
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
 • Poskytovatel softwaru: cloudový mailingový software
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 
 1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů, 
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

KontaktPondělí - pátek:
08:00 - 17:30